Мансап

Жүргізуші экспедитор

Әлеуетті кандидатқа қойылатын талаптар: 
 • В, С, Е, D санатындағы жүргізуші куәлігінің болуы;
 • Жүргізу өтілі 5 жылдан бастап;
 • Жүктерді қабылдау және тапсыру тәртібін білу;
 • Экспедицияланатын жүктерді тасымалдау және сақтау шарттарын білу;
 • Автокөлік құралы мен жартылай тіркеменің негізгі техникалық сипаттамаларын және жалпы құрылымын білу; 

Түйіндемеңізді info@victory-trans.kz электрондық поштамызға жіберуіңізге болады.

Екінші санатты токарь

2-дәрежелі қырнаушы:
 • бір типті қырнаушы станоктарының құрылымы мен жұмыс принципін;
 • ең көп таралған әмбебап құрылғылардың атауын, мақсатын және қолдану шарттарын;
 • бақылау-өлшеу құралдарының құрылғысын;
 • кескіш құралдың мақсаты мен қолдану ережелерін;
 • бұрыштар, кескіштер мен бұрғыларды қайрау және орнату ережелерін;
 • рұқсаттама және отырғызу жүйесін;
 • кедір-бұдырлық квалитеттері мен параметрлерін;
 • салқындатқыш және майлау сұйықтықтарының мақсаты мен қасиеттерін білуі қажет;
 • Жұмыс тәжірибесі - 2-дәрежелі қырнаушы лауазымында 5 жылдан бастап.

Түйіндемеңізді info@victory-trans.kz электрондық поштамызға жіберуіңізге болады.

Автокөлік жөндеу слесары 

Әлеуетті кандидатқа қойылатын талаптар:
 • орта бейіндік білім;
 • автокөліктерге техникалық қызмет көрсету бойынша 1 жылдан бастап еңбек өтілінің болуы;
 • бақылау-өлшеу құралдарының құрылғысы;

Автокөлік жөндеу слесары келесі салаларда білікті болуы қажет:

 • •жөндеу-техникалық жұмыстарды жүргізу жөніндегі қауіпсіздік қағидалары;
 • бұрыштар, кескіштер мен бұрғыларды қайрау және орнату ережелері;
 • автокөлікті жөндеу жұмыстарының барлық спектрін жүргізу алгоритмдері;
 • автокөліктердің жұмыс принциптері, олардың конструкциялары мен агрегаттарының ерекшеліктері;
 • автокөлікті тексеру кезінде қолданылатын стандарттар;
 • автокөліктердің техникалық құжаттамаларымен жұмыс істеу принциптері;
 • оның жұмысы бағаланатын белгілер бойынша;
 • машинаны жөндеу кезінде қолданылатын технологиялар, құралдар мен жабдықтар;
 • жөнделетін автокөліктер жүргізушілерімен өзара қарым-қатынас принциптері;
 • автокөліктердің ақаулы бөлшектері мен агрегаттарын ауыстыру ережесі;
 • • автокөлікті және оның агрегаттарын тестілеу белгілері;

 • әр түрлі маркалы және класты автокөліктермен жұмыс істеудің ерекшеліктері;

 • автокөліктің және оның бөлшектерінің ақауларын анықтау тәсілдері;

 • қосалқы бөлшектер мен агрегаттарды іріктеу және орнату ережесі;

 • автокөліктің электрондық жүйелерін пайдалану принциптері;

 • жұмыс беруші берген жабдықтардың пайдалануын реттейтін ережелер.

Түйіндемеңізді info@victory-trans.kz электрондық поштамызға жіберуіңізге болады.

Автокөлік жөндеу слесары

Автокөлік жөндеу слесары:

 • Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін: алғы сөз, қысқартулар және ережелерде қабылданған терминдер;
 • Электр станциялары мен желілерін пайдалану техникасының ережелерін, тараудың алғысөзі;
 • Әртүрлі электр дәнекерлеу және газбен кесу аппаратурасы, автоматты мен жартылай автоматты құрылғыларын;
 • Айнымалы және тұрақты токта дәнекерлеу және электр доғасын кесу ерекшеліктерін;
 • Орындалатын жұмыс шегінде электро-құрылғының негізгі заңдарын;
 • Дәнекерлеудегі ақаулардың түрлері және олардың алдын алу және жою әдістерін;
 • Металдардың дәнекерленуі туралы негізгі мәліметтерді;
 • Дәнекерленетін металдардың механикалық қасиеттерін;
 • Құрылғылар бойынша дәнекерлеу режимін таңдау принциптерін;
 • Электродтардың маркалары мен түрлерін;
 • Газбен дәнекерлеуде қолданылатын ең көп таралған газдарды: ацетилен, сутегі, оттегі, бутан пропанын алу және сақтау әдістері туралы жалпы ақпараттарды;
 • Легирленген дәнекерлеуді газбен кесу процесін;
 • Құралмен және құрылғылармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін;
 • Электр қондырғыларының қолдану және сынау ережелерін;
 • Энергетикалық жабдыққа қызмет көрсету кезінде жазатайым оқиғаларға байланысты зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету жөніндегі нұсқаулықты;
 • Объектілерде дәнекерлеу және басқа да от жұмыстарын жүргізу кезіндегі өрт қауіпсіздігі ережелерін;
 • Электр дәнекерлеушінің еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулығы, міндеттер шеңберіне қатысты лауазымдық және өндірістік нұсқаулықтарды;
 • Өндірістік санитария және өрттен қорғау бойынша еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын білуі қажет.

Түйіндемеңізді info@victory-trans.kz электрондық поштамызға жіберуіңізге болады.

Қоңырауды сұрау

Жіберу

+