Қызмет түрлері

КӨЛІК НАРЫҚЫНДА 2005 ЖЫЛДАН БЕРІ

Қызмет түрлері

Көлік логистикасы

Жеткізуді ұйымдастыру жүйесі, атап айтқанда кез-келген материалдық заттарды, сұйықтықтарды және т. б.

Жүктердің қоймалық өңделуі

Складская обработка включает в себя перечень работ: размещение грузов, выполнение разгрузочных и погрузочных работ

Кедендік ресімдеу

Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекара арқылы өткізген жағдайда, сондай-ақ кедендік режим өзгерген жағдайда орындалатын бірқатар қажетті рәсімдер

Жүктерді сақтандыру

Жүктерді тасымалдау процесінде әртүрлі оқиғалардан шығындар туындаған жағдайда, жүк иелерінің мүліктік мүдделерін қорғауға бағытталған мүліктік сақтандырудың бір түрі.

Жүктерді транзиттік тасымалдау

Жүк бір мемлекеттен екінші мемлекетке үшінші елдің немесе бірнеше елдің аумағы арқылы тасымалданатын процесс.

Ішкі тасымалдау

Бір Уағдаласушы Тараптың кедендік аумағында тиелген және сол Уағдаласушы Тараптың аумағында түсіруге жататын тауарларды тасымалдау.

Мультимодальды тасымалдау

Жүктерді бір шарт бойынша тасымалдау, бірақ кем дегенде екі көлік түрімен орындалған

Көлік экспедициясы

Жүк жөнелтушілер мен алушыларға қызмет көрсетуге және кез келген көлік түрімен жүктерді жеткізуді ұйымдастыруға байланысты қызмет.

Контейнерлік тасымалдау

Стандартты контейнерлерді пайдалана отырып жүк тасымалдау

Ірі габаритті жүктерді тасымалдау

Өлшемдері тасымалдауға рұқсат етілген өлшемдерден асатын жүктерді тасымалдау

Қауіпті жүктерді тасымалдау

Көлік оқиғасы нәтижесінде адамдардың денсаулығына немесе өміріне және/немесе қоршаған ортаға зиян келтіретін жүк.

Құрама тасымалдар

Перевозки мелкогабаритных грузов различных заказчиков в одном направлении на одном транспортном средстве

Рефрижераторлық жүк тасымалы

Тасымалдау кезінде ерекше температуралық режимді сақтауды талап ететін жүктердің белгілі бір санатын тасымалдау.

Жүктерді кедендік ресімдеу

Сыртқы экономикалық қызмет (СЭҚ) ұзақ уақыт бойы, тіпті бүкіл өмір бойы лайықты пайда әкелетін бизнестің ең жоғары табысты түрлерінің бірі болып табылады.

Арнайы техниканы тасымалдау

Мұндай жабдық көбінесе габаритті емес жүктер болып табылады, яғни өлшемдері тасымалдауға рұқсат етілген өлшемдерден және жол жүру ережелерімен белгіленген нормалардан асып түседі.

Пошта-багаж тасымалы

Теміржол вокзалы жолаушылардан басқа пошта мен жүкті де тасымалдайды.

Тасымалданатын жобалық жүктер

Тасымалдау үшін бірнеше көлік құралдарын пайдалану қажет күрделі және ірі габаритті жүктер

Қоңырауды сұрау

Жіберу

+